Matriky

Příslušným úřadem a matrikou pro svatební obřad na zámku Lobeč je Městský úřad Mšeno.

Matikářka: paní Dohnalíková, telefon 315 693 121.
Více na
www.mestomseno.cz